Vážení členové oddílu, přátelé, příznivci našeho klubu,

Jak řada z vás určitě ví, čeká náš stadión v r. 2016 rozsáhlá rekonstrukce, kdy naše stará dobrá černá a prašná škvára bude vyměněna za nový moderní polyuretanový povrch. Po 18 letech neúspěšných žádostí náš oddíl získal z prostředků Magistrátu Hlavního města Prahy dotaci na rekonstrukci atletické dráhy. Využití této dotace ve výši 3,2 mil. Kč,- naším oddílem však vyžaduje vlastní spoluúčast v minimální výši 20% z celkové částky rekonstrukce, což činí minimálně 800 000,- Kč. Takovouto částkou náš oddíl, hospodařící pouze s příjmy v podobě členských příspěvků, dotací Hl. města Prahy a Městské části Praha 8 a v neposlední řadě drobnými příjmy plynoucími z pronájmu hřiště, nedisponuje a část vlastní spoluúčasti tak budeme muset pokrýt úvěrem od bankovní společnosti. Každý z vás si dovede představit, že se nebude jednat o úvěr s nějak výhodnou úrokovou sazbou, proto je naším zásadním úkolem snížit výši částky, o kterou budeme v rámci úvěru žádat.

Rekonstrukce atletické dráhy bude historickým okamžikem, srovnatelným se samotnou výstavbou našeho atletického hřiště v r. 1969, a nechceme tuto nabízenou šanci promarnit.

Nabízíme vám možnost se do celé akce aktivně zapojit a zároveň se jednou provždy zapsat do historie našeho oddílu.

Jak na to?

  • v prostorách areálu klubu a na webových stránkách bude viset plán sportoviště s vyznačenými metry, které lze sponzorsky podpořit (viz. obrázek)
  • zájemce si vybere území (v tuto chvíli je předmětem sponzorské podpory sprinterská rovinka s plochou 580 m2, po domluvě je možné si vybrat jakýkoliv prostor nového povrchu), o které bude mít konkrétní zájem
  • svou objednávku provede nejlépe osobně, telefonicky či pomocí e-mailové adresy u Františka Zouhara, tel. +420 733 671 820, e-mail: zouhar(dot)frantisek(at)seznam(dot)cz nebo Pavla Šáry, tel. +420 602 775 365, e-mail: psarap(at)seznam(dot)cz
  • do 14 dní od objednávky uhradí platbu na účet oddílu: 115-1712040267/0100
  • po obdržení platby bude navždy zapsán na hlavním celkovém plánu hřiště jako sponzor vybrané části povrchu dráhy a dostane i certifikát o sponzoringu s vyznačením své sponzorované plochy
  • cena za jeden metr čtvereční byla stanovena na 1 000,-Kč.

za výkonný výbor AC Praha 1890

František Zouhar, předseda

Související příspěvky