Provozní řád stadionu

VSTUP NA STADION je povolen

 • organizacím s řádně uzavřenou smlouvou o nájmu, z toho školám v rámci výuky TV u osob mladších 18 let vždy s odpovědnou osobou (dozorem)
 • ostatním subjektům pouze se souhlasem AC Praha 1890
 • osobám mladším 18-ti let pouze v doprovodu dospělého = odpovědné osoby

Je nutno dodržovat pokyny správce nebo vedení atletického klubu, stadion není veřejně přístupný!

UŽÍVÁNÍ AREÁLU

Atletická dráha a sektory technických disciplín s umělým povrchem:

 • v první dráze se běžně neběhá, je nejvíce namáhaná a proto se využívá pouze při úsekových trénincích (ne na rozklusávání a vyklusávání) a závodech
 • k rozklusání a vyklusání se používejí poslední dvě dráhy, tzn. 2 (257 m) a 3 (265 m)
 • vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi
 • tretry jsou povoleny s hroty max. délky 6mm
 • doskočiště pro skok daleký a trojskok opouštěj směrem k čistící rohoži
 • doskočiště skoku do dálky není pískoviště!
 • po ukončení tréninku nebo výuky TV uveď dráhu, sektory i náčiní do původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod.)
 • mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky zakázáno!
 • vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem, kočárkem a in-line bruslemi není povolen!

ZÁKAZ KOUŘENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE VŠECH PROSTORÁCH STADIONU!