Oddíl

Athletic Club Praha 1890

Historie našeho klubu sahá do devadesátých let předminulého století. Počáteční touha po sportovním vyžití, vyvrcholila až v činy. Po vzoru několika západních zemí, mladí lidé, zakládali osady,spolky a sportovní kluby. V těchto sdruženích začalo poměřování sil v různých druzích sportu. Později začali soutěže i mezi jednotlivými spolky. Historické datum pro náš klub AC PRAHA je 31.8.1890. Rok vzniku byl přičleněn k názvu a schválen c.k. ředitelstvím v Praze dne 26.5.1891. Pod názvem AC PRAHA 1890 se začala odvíjet bohatá sportovní činnost našeho oddílu.

Přenesme se z dávné minulosti do současnosti. Již dlouhá desetiletí patří TJ AC PRAHA 1890 k významným oddílům v Praze, ale i České Republiky. Svojí sportovní činností napomáhá k rozvoji atletiky v Hlavním městě. Přibližme si více činnost oddílu. Hlavním směrem je sportovní péče o děti a mládež Prahy 8 a Prahy 9. Vedením kroužků se zabývají vyškolení trenéři, převážně odchovanci oddílu. Příprava je zaměřena k sportovní všestrannosti a pozdějšímu sportovnímu růstu. Pořádají se soustředění, výpravy do přírody a organizují různé kulturní akce. Další aktivitou je samotná závodní činnost mládežníckých a dospěláckých družstev. Soutěžíme v převážné většině soutěží v Praze.

TJ AC PRAHA 1890 se může taktéž pochlubit mnoha reprezentanty naší země. Mezi skvělé sportovce v minulosti patříl např. František Hron – významný běžec tehdejší doby, František Janda Suk – vrh koulí a hod diskem (pozdější olympijský medailista), Josef Doležal v chůzi. Později bratři Malátové a Pavel Novosád v kladivu, vynikající chodkyně Jana Zárubová a řada dalších. V současné době, svou vlast a náš oddíl reprezentují – výborný běžec, mistr republiky v běhu na 3000m a z roku 2003 a několika násobný medailista z mistrovství republiky František Zouhar. Běžkyně Tereza Klimešová a Tomáš Reis. Naše odchovankyně Tereza Šedivá startující v barvách Pražského Olympu a reprezentantka v chůzi Lucie Pelantová – účastnice ME v Barceloně 2010.

TJ AC PRAHA 1890 nezůstává stranou a podílí se na rozvoji sportu i po stránce organizační. Mezi sportovní akce, kterými je náš oddíl pověřen, patří Přebor Prahy žactva, krosový závod Běh Máchalkou, ale především chodecký a běžecký závod Praha- Brandýs. V roce 2011 uplyne 118 let, kdy se závodníci poprvé postavili na startovní čáru mezi městy Prahou a Brandýsem nad Labem. Běh je jedním z nejstarších závodů v Evropě.

Náš areál využívá soukromé gymnasium k výuce tělesné výchovy a městská policie. Taktéž široká veřejnost z okolí vyhledává náš stánek za účelem zlepšení kondice. K příjemné atmosféře napomáhá malá ZOO zahrada, která se nachází přímo v areálu oddílu.

Je obdivuhodné, jak tento malý amatérský oddíl, který se opírá o každodenní práci dobrovolníků, dokáže držet krok s mnohem vyspělejšími a finančně zabezpečenými oddíly. Za pomoci příspěvkových grantů se činovníkům daří obnovovat přestárlé zařízení areálu. V červenci roku 2010 byla oděna budova do nového kabátu a vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Smyslem těchto rekonstrukcí je zlepšení podmínek atletům a umožnit sportovní vyžití široké veřejnosti.

František Zouhar
Předseda TJ