Volby do výkonného výboru 1. června 2024

Krátké představení kandidátů do výboru, kteří svou kandidaturu podali ke dni 30.4. 2024

Předseda oddílu:

Kateřina Kautská

 V oddíle jsem od roku 1983, ve výboru pak od roku 2004. V roce 2019 jsem byla zvolena do funkce předsedy oddílu. Kromě řady zkušeností s byrokracií ČR, ČAS a dalších se snažím zastávat aktivní roli při trénování dětí, v trenérské radě a stojím za organizování řady oddílových akcí. Za svou přednost považuji hlavně to, že se mi podařilo zajistit finanční stabilitu oddílu prostřednictvím grantů (NSA, MHMP, PAS…) což umožnilo vybavit stadion řadou náčiní a pomůcek, pravidelné finanční odměňování trenérů. AC Praha 1890 také dosáhla silného postavení mezi pražskými kluby stran organizace a fungování ( v roce 2022 jsme byli předsednictvím PAS dáváni za vzor jako vysoce funkční oddíl). 

Ekonom oddílu:

Petra Šárová

V oddíle jsem od roku 2013, kdy jsem nejprve začala pomáhat jako trenérka u malých dětí. Později jsem vstoupila do výboru, kde zastávám funkci ekonomky a nadále bych v této funkci ráda pokračovala.

Tajemník oddílu:

Zdeněk Kautský

Od roku 2015 spravuji pro oddíl členskou databázi, zabývám se výběrem příspěvků a vytvářím statistiky z toho plynoucí a sloužící jako důležité podklady pro nejrůznější potřeby. Od roku 2019 jsem členem výboru na pozici tajemníka. Jsem připraven pro oddíl pracovat i nadále.

Webmaster:

Kamil Vrátný

Do výboru jsem byl kooptován v průběhu posledního volebního období. Zastávám funkci webmastera a zároveň jsem zástupce „veteránské klubové sekce“ v rámci výboru. V dalším období bych nadále rád zastával funkci webmastera.

Šéftrenér:

Jan Janovský

Jmenuji se Jan Janovský a na stadionu AC Praha 1890 jsem k vidění s pauzou od roku 2009. Do roku 2018 jsem aktivně závodil. Pod vedením legendy AC Prahy 1890 Františkem Zouharem se mi podařilo dosáhnout 5. místa na MČR. Od roku 2022 se podílím na trénování skupiny staršího žactva a dorostu. V profesním životě se věnuji datové analytice. 

Člen výboru:

Lenka Hanušová

Jmenuji se Lenka Hanušová a v oddíle nyní působím jako trenérka minipřípravky. Do oddílu jsem nastoupila již jako malá v roce 2012 a prošla všemi kategorie od přípravky až po kategorie vyšší. Myslím si, že jakožto člověk, který nebyl v uplynulém volebním období ve funkci, mohu nabídnout pohled zvenčí, který mi umožnuje s jistým odstupem reflektovat události, které se v oddíle děly a dějí. Díky tomu jsem schopna nahlédnout ve funkci výboru potenciální nedostatky a možná východiska.

Člen výboru, sportovní statistik:

Petr Ronovský

Jak jsem od roku 1969 v AC pracoval asi víte. Z vyjmenovaných funkcí bych byl stále schopný spolupracovat na statistice, což už dělám mnoho let hlavně pro veterány. Domnívám se, že další kategorie neprojevily v minulých letech o statistiku odpovídající zájem.

Člen výboru, administrátor sportovních výkonů

Martin Zouhar

V oddíle jsem od roku 1985.  V posledních letech se již nevěnuji závodnické činnosti, pomáhám však na mnoha akcích jako technická četa, či cílová kamera. Rád bych přispěl další svou činností, a to na pozici administrátora výsledků.

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni zapojit se do řízení chodu oddílu.

Dle stanov oddílu volby probíhají systémem, kdy členská základna volí nového předsedu, který představí jím navržené členy výkonného výboru. Členská základna následně schvaluje složení nového výkonného výboru tak, jak ho nový předseda navrhl.

Související příspěvky