AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

VSTUP NA STADION je povolen

a) organizacím s řádně uzavřenou smlouvou o nájmu, z toho školám v rámci výuky TV u osob mladších 18 let vždy s odpovědnou osobou (dozorem),

b) ostatním subjektům pouze se souhlasem AC Praha 1890,

c) osobám mladším 18-ti let pouze v doprovodu dospělého = odpovědné osoby.

Je nutno dodržovat pokyny správce nebo vedení atletického klubu, stadion není veřejně přístupný!

 

 

UŽÍVÁNÍ AREÁLU

Atletická dráha a sektory technických disciplín s umělým povrchem:

– v první dráze se běžně neběhá, je nejvíce namáhaná a proto se využívá pouze při úsekových trénincích (ne na rozklusávání a vyklusávání) a závodech,

– k rozklusání a vyklusání se používejí poslední dvě dráhy, tzn. 2 (257 m) a 3 (265 m),

– vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi

– tretry jsou povoleny s hroty max. délky 6mm

– doskočiště pro skok daleký a trojskok opouštěj směrem k čistící rohoži

– doskočiště skoku do dálky není pískoviště!

– po ukončení tréninku nebo výuky TV uveď dráhu, sektory i náčiní do původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod.)

– mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky zakázáno!

– vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem, kočárkem a in-line bruslemi není povolen!

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE VŠECH PROSTORÁCH STADIONU!