AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

Akce r. 2021 pořádané AC Praha 1890:
  duben Libeňská veteraniáda - veteráni, dospělí
  květen? MPD mladšího žactva
  květen? Závody přípravek (AC Praha 1890, ŠAK Mazurská, ŠAK Novoborská - přípravka starší (2006-2007) a mladší (2008 a mladší), disciplíny: 60 m, skok daleký, kriketový míček, štafeta 4 x 250 m
  červen Dětský den - přípravka, žactvo
  červen Praha-Brandýs
  září Běh Máchalkou - přípravka, žactvo, dospělí, veteráni
    Rodiče s dětmi - přípravka, žactvo (rozděleno do kategorií podle r. nar. dítěte) + dospělí (rodič či jiný "příbuzný") - disciplíny 60 m, skok daleký s rozběhem, hod kriketovým míčkem/dospělí koulí, štafeta 2x250 m (1. běží dospělý člen dvojice)