AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

Akce r. 2019 pořádané AC Praha 1890:
ne  7. 4. Běh Máchalkou - přípravka, žactvo, dospělí, veteráni
so 27. 4. Libeňská veteraniáda - veteráni, dospělí
čt 30. 5. III. kolo MPD mladšího žactva
    Trojutkání atletických družstev AC Praha 1890, Atletický kroužek při ZŠ Na Šutce Praha 8, Atletický kroužek při ZŠ Lyčkovo náměstí - přípravka (r. 2006 a mladší), žactvo (r. 2004-2005), disciplíny: 60 m, skok daleký, kriketový míček, štafeta 6 x 250 m
    Dětský den - přípravka, žactvo
    Praha-Brandýs
    Závody přípravek (AC Praha 1890, ŠAK Mazurská, ŠAK Novoborská - přípravka starší (2006-2007) a mladší (2008 a mladší), disciplíny: 60 m, skok daleký, kriketový míček, štafeta 4 x 250 m
so 17. 8. Libeňská skokanská veteraniáda - veteráni
    Slavnostní otevření zrekonstruovaného stadionu AC Praha 1890
   Praha-Brandýs - dospělí, veteráni
    Rodiče s dětmi - přípravka, žactvo (rozděleno do kategorií podle r. nar. dítěte) + dospělí (rodič či jiný "příbuzný") - disciplíny 60 m, skok daleký s rozběhem, hod kriketovým míčkem/dospělí koulí, štafeta 2x250 m (1. běží dospělý člen dvojice)
    Libeňská běžecká veteraniáda