AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

 

Libeňská veteraniáda

       
6.6.2020 9. ročník výsledky foto PERO foto  
27.4.2019 8. ročník výsledky foto JV foto JČ foto PR
21.4.2018 7. ročník výsledky foto J foto PERO  
22.4.2017 6. ročník výsledky foto foto J  
23.4.2016 5. ročník výsledky foto J foto M foto A
25.4.2015 4. ročník výsledky foto J foto D  
26.4.2014 3. ročník výsledky foto videa    
21.4.2013 2. ročník výsledky foto foto    
22.4.2012 1. ročník výsledky foto