AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

   
Libeňská skokanská veteraniáda
     
             
7.8.2021 5.ročník výsledky foto JZ foto JC    
8.8.2020 4. ročník výsledky        
17.8.2019 3. ročník výsledky        
11.8.2018 2. ročník výsledky        
12.8.2017 1. ročník výsledky