AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

   
Libeňská skokanská veteraniáda
     
             
11.8.2018 2. ročník výsledky        
12.8.2017 1. ročník výsledky