AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

   
Libeňská skokanská veteraniáda
     
             
12.8.2017 1. ročník výsledky