AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

 

Kouzlo čarodějnic  - 2014

Protože na středu 30. dubna 2014 připadl lidový zvyk pálení čarodějnic, připravili jsme sportování na hřišti trochu jinak. Na začátku si děti zkusily několik netradičních soutěží - štafetu s klubkem rachtajících petlahví, házení rejžákem, skákání do dálky přes překážky a pytel bylin a podlézání. Pak už měla padesátka dětí volný program. Holky se vyzdobily šátky a vyblbly se při muzice, kluci si dali fotbálek... A co víc - čekala na ně hromada buřtíků, které si průběžně opékali s rodiči.

A navečer jako by se čas zastavil. Nebylo kam pospíchat, sedělo se, povídalo, užívaly se chvíle volna a sluníčkové pohody.

Ptáte se na čarodějnici? No byla, a moc pěkná. A taky přiletěl jeden čarodějnický učeň. Ale když se začalo stmívat, mávli kouzelnou hůlkou a zmizeli...

Loading images
Loading images

zpět